Skip to main content

Hukum Wanita Haid Berpuasa

Source image : mazine.co
Hukum wanita Haid berpuasa adalah Haram hukumnya. Artinya seseorang yang sedang Haid tidak boleh atau dilarang menjalankan puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib, dan Jika tetap menjalankan puasa maka tidak sah puasanya tersebut.

Lalu berkenaan dengan larangan wanita haid berpuasa telah diriwayatkan dalam salah satu hadist aisyah istri nabi muhammad.
Apabila yang demikian itu (haid) menimpa kami, maka kami disuruh (oleh Rasulullah) mengqadha puasa namun tidak disuruh untuk mengqadha solat.” (Shahih Muslim­)


Popular posts from this blog

Nama-nama lain Sunnah

Hadis-Hadis tentang kewajiban menuntut ilmu