Skip to main content

Syarat Wajib Puasa Ramadhan


Puasa Ramadhan adalah puasa yang diperintakhan oleh Allah swt untuk dilaksanakan pada bulan Ramadhan. Perintah menjalankan ibadah puasa ini terdapat dalam al-quran surat al-baqarah 183. Namun ada beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi sebelum berpuasa agar puasa kita diterima oleh Allah Swt.

Berikut syarat Wajib Puasa Ramadhan:

1. Beragama Islam Orang yang beragama selain islam tidak wajib menjalankan ibadah puasa. Meskipun orang itu ikut menjalankan ibadah puasa, puasanya tetap tidak sah dan tidak diterima.

2. Baligh dan berakal sehat  Orang yang menjalankan ibadah puasa haris baligh dan berakal sehat. Anak kecil belum diwajibkan menjalankan puasa. Dan juga yang paling penting harus mempunyai akal yang sehat. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

3. Suci dari Haid dan Nifas Orang yang menjalankan ibadah puasa haruslah suci terutama suci dari haid dan nifas bagi wanita.

4. Mampu untuk menjalankan Puasa Mampu disini adalah mampu secara fisik maupun dari segi lainya. Bagi orang sakit atau punya halangan lainya boleh tidak menjalankan puasa namun wajib mengantinya pada hari lain selain ramadhan.

Popular posts from this blog

Nama-nama lain Sunnah

Hadis-Hadis tentang kewajiban menuntut ilmu